Privacyvoorwaarden vind u hier:

Privacyvoorwaarden.pdf

Algemene voorwaarden vind u hier:

Algemene voorwaarden.pdf